VERSO IL NATALE: Due poesie di Francesca Privitera

Share

  ( " 'A Cona" bassorilievo di F.Privitera)

                                         E' NATALI

                              e nasciu lu bammineddu…

                            Sutta lu mantu di ‘na notti Santa

                            a Betlemme dintra ‘na  capanna

                            25 Dicembri, n'eventu universali

                            canciò la storia,…Era  la notti di Natali!

                            E' Natali è  nasciu lu Bammineddu,

                            'nta na rutta  cu lu voi e l'asineddu

                            cu l'amuri di Giuseppi e di Maria

                            e i picureddi ca ci fannu cumpagnia.

                            ...E  di li munti scinnunu i pasturi

                            pi purtaricci lu latti  a lu Signuri

                            …lu picuraru  cu li picureddi

                            a passu lentu di li ciarameddi

                            ...E di luntanu arrivunu li genti

                            Principi e  Re, di livanti e di punenti...

                              e attraversunu  diserti pi purtari

                            oru e ricchizzi,... e attraversunu li mari...

                            pi  'nginucchiarisi davanti a lu Bamminu

                            ca nasciu pi lu Spiritu Divinu.

                            Luci na stidda, illumina lu celu…

                            mentri nasci lu Bamminu o friddu e o jelu!

                            'Nta la pagghia ora dormi u Bammineddu

                             Nuru e cruru, rizzu, biunnu e affriddateddu...

                            L'avia scrittu 'n cielu u So distinu

                            era Natali  è nasciva lu Bamminu...

                            nun lu sapia, ma già curreva vuci

                            ca nasciva  ppi purtari... a nostra cruci.

 

 

U  presepiu chiù bellu

 

Lu celu era di carta stiddata

di carta strazza erunu li munti

li pasturi erunu di crita

mimorii antichi ca ancora canti e cunti

Quattru ligna ppi fari la capanna

di ciancu a ciancu lu voi e l'asineddu

c'era San Giuseppi, a Madunnuzza

supra la pagghia c'era lu Bambineddu

Giuseppi addritta, Maria agginucchiata

e lu Bambinu di cira acculurata. 

Li sampugnari di fora la capanna

sunavunu 'na lenta ninna nanna..

Sutta  li munti c'erunu li casi

e, dintra li casi fatti di cartuni

c'era  u panitteri, lu scapparu

e c'era l'osti appinnicatu ‘nta 'na gnuni.

C'era lu piscaturi ca piscava

a ribba ciumi, fattu di pannedda

all'autra sponda c'era u picuraru,

purtava a spadda la ‘so picuredda.

A palma era arritagghiata a manu

e di latu, lu pasturi  appuntiddatu

lu fustu era di cartavillina

ma aveva l’anima…di ferrufilatu

Lu 'ncantatu da stidda, u ricuttaru

  dintra l'aia c'era la cuntadina

ccu lu frumentu, mentri lu massaru

tineva a testa sutta la jaddina. 

La quattarara alla funtanedda

l’ ingheva d'acqua la so’ quartaredda. 

I tri Re Magi, vinuti di luntanu

misi d'arreri  faceunu la fila

purtavunu ricchizzi tra li manu

doni priziusi: Oru, ‘Ncenzu e Mirra. 

‘Na luci accumpagnava lu camminu

mentri nasceva tra la pagghia lu Bambinu 

Lu celu era di carta stiddata

lu prisepiu supra n'tavulineddu

e di cantu 'na nicuzza arrusbiggiata

ca aspittava… ca nasceva… u Bambineddu!

 

Informazioni aggiuntive