ALTARINO DI SAN GIUSEPPE

Share

San Giuseppi Binirittu
Ppi stu munnu ca è afflittu 
Preja tu nostru Signuri 
Ca ni scanzi de rulúri.
Stu flagellu ca spuntau
sta facennu tanti morti
e la genti si ntanàu
Pi scampari ‘a tristi sorti.
Patriarca tu lu sai
Iu non t’haj priatu mai 
Ma ti giuru e ti prumettu
Ca ‘a st’artaru ‘nciuri ‘u mettu.

Di Santo Privitera

Additional information