"LA NATIVITA'" di Francesca Privitera

Share

                                       

                                       

 

                                            E' NATALI

 

                            Sutta lu mantu di na notti Santa

                            a Betlemme dintra na  capanna

                            25 Dicembri, n'eventu universali

                            canciò la storia...era  la notti di Natali!

 

c                          E' Natali è  nasciu lu Bammineddu,

                          ' nta na rutta  cu lu voi e l'asineddu

                            cu l'amuri di Giuseppi e di Maria

                            e i picureddi ca ci fannu cumpagnia.

 

                            ...E  di li munti scinnunu i pasturi

                            pi purtaricci lu latti  a lu Signuri

                            u picuraru  cu li picureddi

                            a passu lentu di li ciarameddi

                            ...E di luntanu arrivunu li genti

                            Principi e  Re, di livanti e di punenti...

                            E attraversunu  diserti ‘pi purtari

                            oru e ricchizzi,... e attraversunu li mari...

                            pi  'nginucchiarisi davanti a lu Bamminu

                            ca nasciu pi lu Spiritu Divinu.

 

                            Luci na stidda… illumina lu celu

                            mentri nasci lu Bamminu o friddu e o jelu!

 

                            'Nta la pagghia ora dormi u Bammineddu

                             Nuru e cruru, rizzu, bionnu e affriddateddu...

 

                            L'aveva scrittu 'n celu u So distinu

                            era Natali  è nasceva lu Bamminu...

                            nun lu sapeva… ma già curreva vuci

                            ca nasceva pi purtari... a nostra cruci…

 

                                                           Francesca Privitera  

 

 

                                  

                                                          

                                                                      

                                                                                                                                                                   

Additional information